Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión/Alternativas do procesamento de bases de datos

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura


A continuación analizaranse as distintas arquitecturas de bases de datos.

Sistema de bases de datos centralizado[editar]

Nun sistema de base de datos centralizado, todos os compoñentes do sistema residen no mesmo sitio. Os compoñentes consisten nos datos, o software de xestión de bases de datos, as aplicacións e mailos dispositivos de almacenamento secundario.

Nesta arquitectura, tanto o sistema de xestión de bases de datos coma os datos físicos residen nun mainframe ou un computador central, xunto coa aplicación que acepta entradas dende o terminal de usuario e amosa os datos na súa pantalla.

Sistema servidor de ficheiros[editar]

Nesta arquitectura, unha aplicación que se executa nun computador persoal pode acceder de xeito transparente aos datos localizados nun servidor de ficheiros, que almacena os ficheiros compartidos. Cando a aplicación do computador persoal solicita os datos dun ficheiro compartido, o software de rede recupera automaticamente o bloque solicitado do ficheiro no servidor.

Arquitectura cliente-servidor[editar]

Nesta arquitectura os computadores persoais están combinados nunha rede de área local xunto cun servidor de base de datos que almacena as bases de datos compartidas. As funcións do sistema de xestión de bases de datos están divididas en dúas partes.

As interfaces de bases de datos, coma ferramentas de consulta interactiva, xeradores de informes e aplicacións, execútanse no computador persoal. A infraestrutura da base de datos que almacena e xestiona os datos execútase no servidor. SQL converteuse na linguaxe de datos estándar para a comunicación entre as interfaces e as infraestruturas desta arquitectura.

Sistemas distribuídos[editar]

Unha base de datos distribuída é unha colección de datos que pertence loxicamente ao mesmo sistema pero que está dispersa fisicamente entre os sitios dunha rede de computadores.

Nun sistema distribuído a base de datos almacénase en varios computadores situados en lugares xeográficos diferentes e adminístranse de forma separada. Varios medios de comunicación, coma as liñas telefónicas ou as redes de alta velocidade son as que poñen en contacto as diferentes comentadoras dun sistema distribuído. Os computadores dun sistema distribuído poden variar en tamaño e función, podendo abarcar dende as estacións de traballo a grandes computadores. Aos computadores que forman parte dun sistema distribuído adoitan chamarse nodos ou emprazamentos.

Nun sistema distribuído danse dous tipos de transaccións: as locais e mailas globais. Unha transacción local é aquela que accede aos datos dun único emprazamento no que se iniciou a transacción. Por outra banda, unha transacción global é aquela que ou ben accede aos datos situados nun emprazamento distinto daquel no que se iniciou a transacción ou ben accede a datos de varios emprazamentos distintos.

A xestión de bases de datos distribuídas é o procedemento de bases de datos onde a execución de transaccións e a recuperación de datos e actualización dos mesmos acontece a través de dous ou máis computadores independentes, polo xeral separados en termos xeográficos.