Perífrases verbais/Perífrases galegas/Aspecto

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
PERÍFRASES

VERBAIS

Concepto
Locución verbal
Críticas
Problemas
As perífrases galegas
Bibliografía

O aspecto gramatical, en lingüística, é unha propiedade que posúen os verbos e as perífrases verbais para sinalar o tempo interior da acción ou resaltar unha fase do seu desenvolvemento interior por enriba das demais, caracterizando así o transcurso do tempo dos acontecementos descritos.

Cabo resaltar que o aspecto lingüístico diferénciase do tempo, en que mentres o tempo sinala o momento en que algo ocorre respecto de todo o demais, o aspecto especifica o tempo interior da acción ou a fase de desenvolvemento ou modificación da mesma que destaca sobre todas as demais, tanto na conxugación regular en que se reflicte o 'grao de terminación' do acontecemento, isto é, se posúe un aspecto perfectivo ou perfecto, que sinala a acción acabada no tempo de que se trate, como o aspecto imperfectivo ou imperfecto, que sinala acción inacabada no tempo exterior de que se trate. A chamada conxugación perifrástica expresa os outros matices de aspecto.

Para que o aspecto poida ser considerado categoría gramatical ha de cumpri-los requisitos das unidades de tal carácter. Ha de organizarse sistematicamente no corpo da lingua dando lugar a estructuras opositivas, e ha de repercutir dalgunha maneira nas estructuras sintácticas. Se non se dan estas condicións, os contidos estructurais non poden ser tomados como funcións dunha categoría gramatical, senón como unicamente dimensións aspectuais.

Como resultado da imprecisión que envolve á categoría aspectual, tradicionalmente se tivo pouco presente esta categoría gramatical.

Alarcos é un dos que a considera e distingue dous tipos de aspecto no paradigma verbal: o aspecto verbal e o aspecto sintagmático. O primeiro conséguese mediante afixos flexivos ligados, e o segundo mediante auxiliares e auxiliados, o que dá lugar a unha estrutura sintagmática a base de dúas ou máis palabras.. Polo aspecto flexional oponse andaba (imperfectivo, termo non marcado) a andou (perfectivo, termo determinado). Polo aspecto sintagmático opón as formas simples do español ás formas compostas

No entanto, Milagros Fernández Pérez considera que non hai argumentos (así se considera na Gramática Galega pois non hai apartado para o aspecto) suficientes para considera-la existencia ou inexistencia da categoría aspectual.