Sistemas informáticos multiusuario e en rede/Representación dos números enteiros

En Galilibros, o Wikibooks en galego.


Binario puro[editar]

Todos os números almacenados son positivos.

Módulo e signo[editar]

O bit da esquerda indica o signo do número (0 positivo, 1 negativo). O resto de bits corresponden ao módulo do número. Neste sistema o cero ten dúas representacións: (exemplo dun byte) 00000000 e 10000000.

Complemento a un[editar]

O bit da esquerda indica o signo do número (0 positivo, 1 negativo). Se o número é positivo o resto dos bits indican o módulo do número. Para un número negativo, compleméntanse os díxitos do seu equivalente positivo. Por exemplo:

Números en sistema decimal:
10
-10
Números en sistema binario (complemento a un nun byte):
00001010
11110101
O cero ten dúas representacións (exemplo nun byte):
00000000
11111111

Complemento a dous[editar]

O bit da esquerda indica o signo do número (0 positivo, 1 negativo). Se o número é positivo o resto dos bits indican o módulo do número. Para un número negativo, faise o complemento a dous do seu equivalente positivo. Por exemplo:

Números en sistema decimal:
10
-10
Números en sistema binario (complemento a dous nun byte):
00001010
11110110

Neste sistema o 0 só ten unha representación, o que significa que se gaña un valor adicional (pódese representar un número negativo adicional).

Exceso a 2n-1[editar]

Este método de representación non utiliza ningún bit para o signo, co cal todos os bits representan un valor. Este valor ven determinado pola suma entre os números que queremos representar e un exceso. Este exceso obtense a partir da cantidade de bits que utilizamos para representar a información. Por exemplo, en caso de usarmos un byte (8 bits), o exceso será 28-1 = 27 = 128. A continuación amosaremos o exemplo de representación de dous números (nun byte):

Números en sistema decimal:
10
-10
Sumamos o exceso:
10 + 128 = 138
-10 + 128 = 118
E representámolos en binario:
10001010
01110110