Alemán

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Alemán
Bandeira
Bandeira

Alemaña

Bandeira
Bandeira

Austria

Bandeira
Bandeira

Suíza

Bandeira
Bandeira

Luxemburgo

Bandeira
Bandeira

Bélxica

Bandeira
Bandeira

Liechtenstein¡Benvidos ao wiki-libro de aprendizaxe de alemán! Podes axudar contribuíndo ao libro á vez que aprendes o idioma.Introdución ao idioma[editar]

Introdución
Pronunciación
Breve historia do alemán

Gramática[editar]

Substantivos[editar]

Artigos[editar]

Artigo determinado
Artigo indeterminado

Pronomes[editar]

Pronomes persoais
Pronomes posesivos
Pronomes reflexivos
Pronomes interrogativos
Pronomes indefinidos
Pronomes demostrativos
Pronomes relativos

Preposicións[editar]

Preposicións de acusativo
Preposicións de dativo
Preposicións de acusativo e dativo
Preposicións de xenitivo
Compostos con wo- e dá-

Adxectivos[editar]

Conxuncións[editar]

Conxuncións coordinativas
Conxuncións subordinativas

Verbos[editar]

Presente de indicativo
Pasado
Futuro
Condicionais
Verbos modais
Voz pasiva
Imperativo
Verbos irregulares
Verbos con complemento preposicional

Vocabulario[editar]

Adxectivos - Adjektiven[editar]

Cores
Atributos físicos
Personalidade
Sabores
Formas e tamaños
Outros

Números - Zahlen[editar]

Números cardinais
Números ordinais

Animais - Tiere[editar]

Animais domésticos
Aves
Réptiles e anfibios
Mamíferos
Insectos e arácnidos
Outros

Plantas - Pflanzen[editar]

Árbores
Arbustos
Flores

O tempo - Die Zeit[editar]

A hora
O día
Os días da semana
Os meses
As estacións
O clima

O corpo - Der Körper[editar]

Partes do corpo
A cara
Órganos
Os sentidos

A familia - Die Familie[editar]

Parentescos
Outros

A casa - Das Haus[editar]

A casa
A cociña
O baño

Comida e bebida - Essen und Getränke[editar]

Froitas e verduras
Carne e peixe
Sobremesas
Bebidas

Situacións diarias[editar]

No fogar
No restaurante
De compras
De turismo
Buscando emprego
Na oficina
De negocios
A familia
O estudante
MANUAL DE ALEMÁN: 1. Introdución / 2. Pronunciación / 3. Historia do alemán / 4. Substantivos / 5. Artigos / 6. Pronomes / 7. Preposicións / 8. Adxectivos / 9. Conxuncións / 10. Verbos / 11. Vocabulario: Adxectivos / 12. Números 13. Plantas / 14. O tempo / 15. O corpo / 16. Parentescos / 17. Outros / 18. A casa / 19. A cociña / 20. O baño / 21. Froitas e verduras / 22. Carne e peixe / 23. Sobremesas / 24. Bebidas / 25. No fogar / 26. No restaurante / 28. De compras / 29. De turismo / 30. Buscando emprego / 31. Na oficina / 32. Negocios / 33. A familia / 34. O estudante