Alemán/Introdución

En Galilibros, o Wikibooks en galego.


MANUAL DE ALEMÁN: 1. Introdución / 2. Pronunciación / 3. Historia do alemán / 4. Substantivos / 5. Artigos / 6. Pronomes / 7. Preposicións / 8. Adxectivos / 9. Conxuncións / 10. Verbos / 11. Vocabulario: Adxectivos / 12. Números 13. Plantas / 14. O tempo / 15. O corpo / 16. Parentescos / 17. Outros / 18. A casa / 19. A cociña / 20. O baño / 21. Froitas e verduras / 22. Carne e peixe / 23. Sobremesas / 24. Bebidas / 25. No fogar / 26. No restaurante / 28. De compras / 29. De turismo / 30. Buscando emprego / 31. Na oficina / 32. Negocios / 33. A familia / 34. O estudante

O alemán é un idioma falado en diferentes países e rexións de Europa:

 • Alemaña
 • Austria
 • Suíza
 • Luxemburgo
 • Liechtenstein
 • Bélxica
 • Provincia de Bozen-Südtirol (Italia)

Declinacións[editar]

Unha das características que distinguen ao alemán de moitas linguas europeas é que utiliza declinacións, é dicir, que un substantivo e as palabras que o acompañan (artigos, determinantes, adxectivos, etc.) varían a súa forma dependendo da súa función gramatical: suxeito, obxecto directo, etc.

En canto aos artigos e determinantes é importante sinalar que existen dúas declinacións diferentes, as que se declinan como o artigo definido (der/die/das) e as que se declinan como o artigo indefinido (ein/eine/ein). A partir de agora e por simplificar referirémonos a elas como declinación tipo der e declinación tipo ein.

As seguintes palabras seguen a declinación tipo der:

 • dieser - este, estes (con substantivos en singular e en plural)
 • mancher - moitos (principalmente con substantivos en plural)
 • jeder - cada, cada un (só con substantivos en singular)
 • solcher - tales (principalmente con substantivos en plural)
 • welcher - cal, cales (con substantivos en singular e en plural)

As seguintes palabras seguen a declinación tipo ein:

 • Determinantes posesivos.
mein - o meu
dein - o teu
sein - o seu (masculino), o seu (neutro)
ihr - o seu (feminino)
uns(e)r - noso
eu(e)r - voso
ihr - o seu deles
Ihr - o seu de vostede, o seu de vostedes
 • kein - ningún
MANUAL DE ALEMÁN: 1. Introdución / 2. Pronunciación / 3. Historia do alemán / 4. Substantivos / 5. Artigos / 6. Pronomes / 7. Preposicións / 8. Adxectivos / 9. Conxuncións / 10. Verbos / 11. Vocabulario: Adxectivos / 12. Números 13. Plantas / 14. O tempo / 15. O corpo / 16. Parentescos / 17. Outros / 18. A casa / 19. A cociña / 20. O baño / 21. Froitas e verduras / 22. Carne e peixe / 23. Sobremesas / 24. Bebidas / 25. No fogar / 26. No restaurante / 28. De compras / 29. De turismo / 30. Buscando emprego / 31. Na oficina / 32. Negocios / 33. A familia / 34. O estudante