Alemán/Gramática/Adxectivos

En Galilibros, o Wikibooks en galego.


MANUAL DE ALEMÁN: 1. Introdución / 2. Pronunciación / 3. Historia do alemán / 4. Substantivos / 5. Artigos / 6. Pronomes / 7. Preposicións / 8. Adxectivos / 9. Conxuncións / 10. Verbos / 11. Vocabulario: Adxectivos / 12. Números 13. Plantas / 14. O tempo / 15. O corpo / 16. Parentescos / 17. Outros / 18. A casa / 19. A cociña / 20. O baño / 21. Froitas e verduras / 22. Carne e peixe / 23. Sobremesas / 24. Bebidas / 25. No fogar / 26. No restaurante / 28. De compras / 29. De turismo / 30. Buscando emprego / 31. Na oficina / 32. Negocios / 33. A familia / 34. O estudante

Os adxectivos en alemán, a diferenza dos substantivos aos que acompañan, escríbense sempre con minúscula (salvo ao comezo dunha oración) e declínanse segundo o caso e o xénero do substantivo ao que acompañan. Por exemplo:

unha casa azul - ein blaues Haus
unha caixa azul - eine blaue Kiste

Declinación do adxectivo[editar]

Os adxectivos en alemán declínanse segundo o caso do substantivo ao que acompañan. A declinación fórmase engadindo diferentes terminacións ao adxectivo.

A declinación varía dependendo de se vai acompañado dun artigo determinado ou dun artigo determinado.

Cando o adxectivo funciona como atributo:

  • Se está só non ten ningunha desinencia -> Ich bin krank
  • Se acompaña a un nome, vai en nominativo
Declinación co artigo determinado
Masculino Neutro Feminino Plural
Nominativo -e -e -e -en
Acusativo -en -e -e -en
Dativo -en -en -en -en
Xenitivo -en -en -en -en


Declinación co artigo indeterminado
Masculino Neutro Feminino Plural
Nominativo -er -es -e -e
Acusativo -en -es -e -e
Dativo -en -en -en -en
Xenitivo -en -en -en -er


Graos do adxectivo[editar]

Grao positivo[editar]

É o adxectivo como tal, sen cambio algún.

Grao comparativo[editar]

A regra xeral para formar o comparativo é: Adxectivo en grao positivo -er

schnell - schneller <--> rápido - máis rápido

Grao superlativo[editar]

A regra xeral para formar o superlativo, se acompaña a un substantivo (superlativo en forma atributiva), é: Adxectivo en grao positivo -st.

dás schnellste Auto <--> o coche máis rápido

Se non acompaña a un substantivo (superlativo en forma adverbial), entón fórmase do seguinte modo: am adxectivo en grao positivo -sten. Trátase dunha forma invariable, é dicir, que non se declina e utilízase cando o adxectivo atópase logo dun verbo.

deses Auto ist am schnellsten <--> este coche é o máis rápido

Diferenza entre as 2 formas do superlativo. A forma atributiva utilízase cando se pensa nun número determinado de persoas ou cousas (Ich bin der älteste Bruder). A forma advervial utilízase cando se pensa nunha calidade determinada (Ich bin am ältesten).

Excepcións e casos particulares[editar]

  • Adxectivos acabados en -d, -t, -tz, -z, -sch, -ß, -x. Estes adxectivos forman o comparativo seguindo a regra xeral, pero para formar o superlativo engaden -est, é dicir, engaden unha -e auxiliar adicional ao caso xeral.
wild - wilder - am wildesten / wildest-
breit - breiter - am breitesten / breitest-
heiß - heißer - am heißesten / heißest-


A excepción é o adxectivo groß: groß - größer - am größten  • Adxectivos acabados en -e. Forman o comparativo de igual modo aínda que non engaden unha segunda e, é dicir, engaden -r.
müde - müder - am müdesten


  • Adjetivos monosilábicos (Einsilbige Adjektive). A maior parte destes adxectivos engaden, ademais, un umlaut á vogal da raíz ao formar o comparativo e o superlativo.
alt - älter - am ältesten / ältest-
groß - größer - am größtem / größt-
kurz - kürzer - am kürzesten / kürzest-


Outros adxectivos que seguen esta norma son: arm, alt, dumm, hart, jung, kalt, klug, krank, lang, rot, stark, schwach e warm.
O adxectivo gesund admite dúas formas posibles para o comparativo e o superlativo, con e sen cambio silábico: gesund - gesunder / gesünder - am gesundesten / am gesündesten - gesundesten / gesündesten


  • Adxectivos acabados en -o e -er
dunkel - dunkler - am dunkelsten / dunkelst-
edel - edler - am edelsten / edelst-
teuer - teurer - am teuersten / teuerst-  • Comparativos e superlativos irregulares (Unregelmäßige Adjektive). Existen uns poucos adxectivos que non seguen as regras xerais e cuxos comparativos e superlativos fórmanse dun modo irregular.
hoch - höher - am höchsten / höchst-
nah(e) - näher - am nächsten / nächst-
gut - besser - am besten / best-
gern - lieber - am liebsten / liebst-
viel - mehr - am meisten / meist-


Pero wenig - weniger - am wenigsten / wenigst-

Comparativos[editar]

Comparativo de igualdade[editar]

Fórmase coa seguinte construción: so adxectivo en grao positivo wie

Ich bin so hoch wie du. <-> Eu son tan alto coma ti.
Ich bin genauso / ebenso hoch wie du.
Ich bin fast so hoch wie du.
Ich bin nicht so hoch wie du.

Comparativo de superioridade[editar]

Fórmase coa seguinte construción: adxectivo en grao comparativo als

Ich bin höher als du <-> Eu son máis alto ca ti
Ich bin etwas höher als du
Ich bin viel höher als du
Ich bin nicht höher als du

máis ca - menos ca[editar]

mehr als - máis ca

mehr als genug - máis ca suficiente

weniger als - menos ca

MANUAL DE ALEMÁN: 1. Introdución / 2. Pronunciación / 3. Historia do alemán / 4. Substantivos / 5. Artigos / 6. Pronomes / 7. Preposicións / 8. Adxectivos / 9. Conxuncións / 10. Verbos / 11. Vocabulario: Adxectivos / 12. Números 13. Plantas / 14. O tempo / 15. O corpo / 16. Parentescos / 17. Outros / 18. A casa / 19. A cociña / 20. O baño / 21. Froitas e verduras / 22. Carne e peixe / 23. Sobremesas / 24. Bebidas / 25. No fogar / 26. No restaurante / 28. De compras / 29. De turismo / 30. Buscando emprego / 31. Na oficina / 32. Negocios / 33. A familia / 34. O estudante