Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión/Metodoloxías ascendentes e descendentes

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura


Tradicionalmente, no deseño de bases de datos véñense utilizando distintas metodoloxías para elaborar o esquema conceptual, apoiadas en modelos conceptuais (coma o modelo entidade-relación). En xeral, estas distintas metodoloxías poden agruparse en:

  • Descendentes. Pártese do estudo do universo do discurso para elaborar o esquema conceptual e logo sobe el defínense as vistas do usuario coma subconxuntos deste esquema conceptual.
Este tipo de metodoloxías parte da base de que os deseñadores coñecen ben os requisitos do sistema de información, polo que poden identificar as entidades existentes no mesmo cos seus atributos, para pasar a definir as distintas relacións entre estas entidades e mailos atributos propios delas.
Unha vez elaborada a estrutura, pódense establecer as vistas parciais para comprobar que cumpren os requisitos locais e, en caso contrario, retocar o esquema ata conseguir atender as necesidades dos usuarios.
  • Ascendentes. Neste tipo de metodoloxías empezase construíndo as vistas de cada un dos subsistemas e, tendo en conta as restricións entre ditas vistas, elabórase o esquema conceptual mediante un proceso de integración de vistas.

O mellor sería quizais mesturar ambos os dous enfoques, intercalando ambas metodoloxías ata conseguir cumprir cos requisitos de información que se buscan. En calquera caso, a aplicación dunha ou doutra metodoloxía dependerá en gran medida da magnitude e complexidade da base de datos.

Nunha base de datos complexa e de gran tamaño comezarase deseñando os esquemas dos distintos subsistemas, seguindo para cada un deles unha metodoloxía descendente, é dicir, para cada subsistema elaboraríase o seu correspondente esquema entidade-relación coas súas entidades, atributos e relacións, derivando as vistas parciais co obxectivo de comprobar que se cumpren os requisitos e, de non ser así, iríase retocando o esquema. Logo produciríase a integración de todos os esquemas destes subsistemas, elaborando de xeito ascendente o esquema global, e comprobando este esquema de maneira descendente para verificar que reflicte a concepción do mundo real relativo á empresa no seu conxunto. Logo pode comprobarse de maneira ascendente o esquema e así ir refinándoo sucesivamente.

Cando se trate dunha base de datos menos complexa e/ou de menores dimensións, non sería preciso o proceso de integración de vistas, xa que dende un principio poderíase elaborar o esquema global de todo o sistema.