Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión/Uso das bases de datos

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura


En xeral podemos identificar os tipos de persoas distintas ás que concirne a base de datos:

Profesionais informáticos[editar]

Deseñadores de bases de datos[editar]

Teñen a responsabilidade de identificar os datos contidos na base de datos, de acordo coas necesidades que lle manifesten os usuarios, así coma determinar as estruturas máis axeitadas para conseguir satisfacer estas necesidades. Segundo a fase en que interveñan os deseñadores pódese distinguir entre:

Deseñadores lóxicos[editar]

Deber determinar que tipos de datos han de estar contidos na base de datos e conseguir plasmar as necesidades do conxunto de usuarios nas estruturas lóxicas (esquema conceptual) máis axeitadas. Para iso, deben manter constantes entrevistas cos usuarios para que a base de datos represente o mundo real que se trata de recoller coa maior fidelidade posible. É dicir, os deseñadores lóxicos deben buscar a eficacia da base de datos.

Deseñadores físicos[editar]

O seu obxectivo é transformar as estruturas lóxicas en estruturas físicas (esquema interno) que proporcionen a maior eficiencia de cada á máquina, minimizando o tempo de resposta e o consumo de recursos, é dicir, optimizar o balance custo-beneficio. Moitas veces esta función asúmea o administrador da base de datos.

Administrados da base de datos[editar]

O uso compartido de recursos, propio dunha base de datos, obriga á existencia dun administrador, cuxa misión é a de vixilancia e xestión dos datos.

Analistas de sistemas e programadores de aplicacións[editar]

Os analistas de sistemas determinan os requisitos dos usuarios finais, sobre todo os dos simples ou paramétricos, e desenvolven especificacións para as aplicacións que satisfagan distos requisitos.

Os programadores de aplicacións fan realidade esas especificacións en forma de programas, e logo proban, depuran, documentan e manteñen estas aplicacións.

Usuarios finais[editar]

A diferencia dos usuarios informáticos, o seu interese adoita estar centrado no contido da base de datos, é dicir, nos datos. Son as persoas que necesitan ter acceso á base de datos para consultala, actualizala e xerar informes. A base de datos existe primordialmente para que eles a utilicen. Existen tamén distintas clases de usuarios finais:

Usuarios finais esporádicos[editar]

Teñen acceso de cando en vez á base de datos, pero é posible que requiran información diferente en cada ocasión. Operan co sistema sen escribir ningún programa. En cambio, utilizan unha linguaxe de consulta da base de datos avanzada para especificar as súas solicitudes, adoitan ser xerentes de nivel medio ou alto ou outras persoas que examinan de modo superficial e ocasional a base de datos.

Usuarios finais paramétricos[editar]

Constitúen unha porción apreciable da totalidade dos usuarios finais. A función principal do seu traballo xira ao redor de consultas e actualizacións constantes da base de datos sen sabelo. Normalmente acceden á base de datos a través dunha aplicación utilizando fiestras e menús cun conxunto de opcións reducidas. Só teñen a visión da base de datos que lles proporciona a aplicación.