Exercicios de léxico en lingua galega/Antónimos 1

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
Wikibooks-logo.svg
Expresións
Refráns
Adxectivos pexorativos
Castelanismos
Encrucillados
Sinónimos
Antónimos
Sufixo -al
Sufixo -dade
Sufixo -mento
Sufixo -nte
Prefixo in-
Definicións 1
Definicións 2
Infinitivos
Outros Galilibros
Exercicio 1. Verbos
1.desenguedellar ____embazar (empanar)
2.esparexer ____desprover
3.fornecer ____arredar
4.choer ____somerxer
5.emerxer ____ensarillar
6.engadir ____lembrar
7.desembazar ____apouvigar
8.desacougar ____reunir
9.esquecer ____suprimir
10.acaroar ____ceibar
Exercicio 2. Antónimos
1.desabafar ____post merídiem
2.segregar ____postergar
3.cátodo ____preceptivo
4.modestia ____sufocarse
5.aparafusar ____átono
6.potestativo ____xélido
7.tórrido ____unificar
8.ante merídiem ____xactancia
9.tónico ____ánodo
10.anticipar ____desaparafusar
Exercicio 3. Adxectivos
1.pésima ____piadosa
2.desmesurada ____esvelta
3.díscola ____taciturna
4.desapiadada ____medrosa
5.perecedoira ____módica
6.copiosa ____obscena
7.falangueira ____óptima
8.púdica ____inmorredoira
9.repoluda ____parca
10.afouta ____submisa
Exercicio 4. Antónimos
1.tanxible ____intanxible
2.deslea ____temperán
3.choe ____cordura
4.prolixa ____mingua
5.desenguedella ____enlea
6.loucura ____ceiba
7.recenda ____plácida
8.desapracible ____encerella
9.crecemento ____concisa
10.serodia ____feda


















Solucións[editar]

Exercicio 1[editar]

7, 3, 10, 5, 1, 9, 8, 2, 6, 4

Exercicio 2[editar]

8, 10, 6, 1, 9, 7, 2, 4, 3, 5

Exercicio 3[editar]

4, 9, 7, 10, 2, 8, 1, 5, 6, 3

Exercicio 4[editar]

1, 10, 6, 9, 2, 3, 8, 5, 7