Exercicios de léxico en lingua galega/Sinónimos 1

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
Wikibooks-logo.svg
Expresións
Refráns
Adxectivos pexorativos
Castelanismos
Encrucillados
Sinónimos
Antónimos
Sufixo -al
Sufixo -dade
Sufixo -mento
Sufixo -nte
Prefixo in-
Definicións 1
Definicións 2
Infinitivos
Outros Galilibros

Exercicios[editar]

Agrupa as seguintes palabras en parellas de sinónimos poñendo o número correspondente no espazo en branco

Exercicio 1. Verbos
1.enfrontar ____guichar
2.escorregar ____morder
3.trabar ____bruar
4.amorear ____arrostrar
5.abanear __des__empanicar
6.envurullar ____ensarillar
7.enguedellar ____acugular
8.zoar ____cimbrar
9.atreverse ____esvarar
10.asexar ____ousar
Exercicio 2. Verbos
1.tripar ____refugar
2.mancar ____pisar
3.sepultar ____acaroar
4.achegar ____atinar
5.acadar ____xogar
6.rexeitar ____gabear
7.soportar ____magoar
8.acertar ____atinxir
9.rubir ____encovar
10.enredar ____aturar
Exercicio 3. Verbos
1.garatuxar ____engaiolar
2.rachar ____loamiñar
3.cativar ____esgazar
4.asubiar ____arredar
5.cadrar ____chifrar
6.cravar ____casar
7.apisoar ____estremar
8.lindar ____bradar
9.berrar ____chantar
10.afastar ____achandar
Exercicio 4. Substantivos
1.lucecú ____clarividencia
2.lucidez ____lumbalxia
3.proveito ____luscofusco
4.lumbago ____lóstrego
5.lumbrigante ____macaco
6.solpor ____brosa
7.relampo ____mea
8.monicreque ____cereixo
9.machada ____lucro
10.madeixa ____vagalume
Exercicio 5. Substantivos
1.malaria ____pouso
2.borra ____magnanimidade
3.millo ____nugalla
4.xenerosidade ____aversión
5.preguiza ____xordeira
6.feitizo ____xoldra
7.antipatía ____croio
8.callao ____meigallo
9.troula ____paludismo
10.xordén ____maínzo
Exercicio 6. Substantivos
1.abelorio ____marusiña
2.loanza ____xinete
3.abesouro ____abigadoiro
4.competición ____doa
5.manchea ____abellón
6.cabaleiro ____anciño
7.esperma ____encomio
8.abeiro ____contenda
9.angazo ____seme
10.xoaniña ____presada
Exercicio 7. Substantivos
1.garabullo ____mergullador
2.vicisitude ____reflexión
3.rolada ____trapallada
4.gargallada ____desacougo
5.submarinista ____guizo
6.risco ____aborixe
7.nativo ____avatar
8.trangallada ____risada
9.inquietude ____trazo
10.meditación ____rodeira
Exercicio 8. Adxectivos
1.abafado ____laborioso
2.arduo ____afogado
3.fácil ____doado
4.esgrevio ____encinta
5.toleirán ____efémero
6.atarefado ____fragrante
7.recendente ____afastado
8.remoto ____abrupto
9.fuxidío ____enfaenado
10.preñe ____tarambaina
Exercicio 9. Adxectivos
1.vesga ____penosa
2.mesta ____perplexa
3.insubornable ____aparvada
4.oufana ____incorruptible
5.estupefacta ____birolla
6.potestativa ____esbrancuxada
7.pálida ____espesa
8.fatigosa ____escorregadiza
9.atordada ____fachendosa
10.esvaradía ____facultativa


Solucións[editar]

Exercicio 1[editar]

10, 3, 8, 1, 6, 7, 4, 5, 2, 9

Exercicio 2[editar]

6, 1, 4, 8, 10, 9, 2, 5, 3, 7

Exercicio 3[editar]

3, 1, 2, 10, 4, 5, 8, 9, 6, 7

Exercicio 4[editar]

2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 3, 1

Exercicio 5[editar]

2, 4, 5, 7, 10, 9, 8, 6, 1, 3

Exercicio 6[editar]

10, 6, 8, 1, 3, 9, 2, 4, 7, 5

Exercicio 7[editar]

5, 10, 8, 9, 1, 7, 2, 4, 6, 3

Exercicio 8[editar]

2, 1, 3, 10, 9, 7, 8, 4, 6, 5

Exercicio 9[editar]

8, 5, 9, 3, 1, 7, 2, 10, 4, 6