Exercicios de léxico en lingua galega/Relaciona1

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
Wikibooks-logo.svg
Expresións
Refráns
Adxectivos pexorativos
Castelanismos
Encrucillados
Sinónimos
Antónimos
Sufixo -al
Sufixo -dade
Sufixo -mento
Sufixo -nte
Prefixo in-
Definicións 1
Definicións 2
Infinitivos
Outros Galilibros

Exercicio[editar]

Relaciona a definición e a palabra á que esta se refire.


1.parafuso grande coa cabeza redonda ____bidón
2.pallaso ____bulón
3.Recipiente hermético ____bufón


1.Rodear cun valado ____Valar
2.Valentía, coraxe ____Valor
3.Mofo ____Balor


1.Estar afeito a, acostumar ____Adoitar
2.Afillar ____Adozar
3.Azucrar ____Adoptar


1.Entra en calor ____Quenta
2.Fai que aumente temperatura dun corpo ____Quece
3.Fermenta ____Requece


1.O que está ó final ____Último
2.Que dura moito ____duradeiro
3.Último elemento dunha serie sen posibilidade de continuación ____Derradeiro


1.Condimento alimentario ____especie
2.Conxunto de seres vivos con características comúns ____espazo
3.Universo. Contén todo o existente ____especia


1.Transgredo unha lei. ____inflixo
2.Impoño un castigo ____influxo
3.Influencia ____infrinxo


1.(Substantivo) Aquilo do que ninguén máis debe ter coñecemento ____segredo
2.Grupo con sete integrantes ____secreto
3.(Adxectivo) Aplícase ó coñecido por poucas persoas ____septeto


1.Fago que outro durma ou que lle veña o sono. Adurmiñar ____adormezo
2.Empezo a durmir, ir tendo sono ____adormento
3.Chegada, aparición de algo ____advento


1.Inclinación das curvas das estradas ____Peralte
2.Diante de ____Perante
3.Mentres transcorre algo ____Durante


1.Insistir nunha idea ____abrandar
2.Ser suficiente, chegar ____abondar
3.Amolecer ____abundar


1.Descender ____lecer
2.Expresar con palabras, falar. ____decer
3.Espazo de tempo para descansar ____dicir


1.Fondeo unha embarcación ____encoro
2.Fago que a auga se reteña nunha presa ____acoro
3.Respiro con dificultade ____ancoro


1.Afogo ____abalo
2.Abaneo ____abano
3.Instrumento para airearse un a si mesmo ____abafo


1.Peixe aprezado na gastronomía ____cerna
2.Miolo ____cherna
3.Conxunto de tres persoas das que se ha escoller unha ____terna


1.Pau cravado que serve de colgadoiro ____morno
2.Temperado ____piorno
3.hórreo ____torno


Solucións[editar]

 • bulón, bufón, bidón
 • valar, valor, balor
 • adoitar, adoptar, adozar
 • quece, quenta, requece
 • último, duradeiro, derradeiro
 • especia, especie, espazo
 • infrinxo, inflixo, influxo
 • segredo, septeto, secreto
 • adormento, adormezo, advento
 • peralte, perante, durante
 • abundar, abondar, abrandar
 • decer, dicir, lecer
 • ancoro, encoro, acoro
 • abafo, abalo, abano
 • cherna, cerna, terna
 • torno, morno, piorno