HTML/Introdución

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
HTML
← Volver a HTML 4 Introdución Seguir con Requisitos


A HTML (HyperText Markup Language, inglés para «linguaxe de etiquetas de hipertexto») é a linguaxe que fai posible a creación e edición de documentos web.

HTML?[editar]

Para entender en que consiste exactamente a HTML, algo imprescindible para quen empeza, o mellor será facer un paralelismo con algo que resulte familiar, como por exemplo, un libro. Así que ─asumindo que todos “vimos” un algunha vez─ pensemos nun libro. Mellor aínda, describámolo.

Un libro está formado por un conxunto de páxinas. Nunha páxina podemos atoparnos con parágrafos, o título dun dos capítulos do libro, diálogos, e mesmo o número da páxina. Ás veces hai palabras que están en letra cursiva (como cando fala unha personaxe nunha lingua que non se corresponde coa do libro).

Agora, imaxinemos que queremos que un navegador web, o programa que le as páxinas web, reproduza esa páxina. Pero o navegador web non é capaz de entender que unha letra é máis grande que outra (título dun capítulo), ou se está inclinada (letra cursiva). O navegador só pode entender texto simple. Por iso teremos que transcribir a páxina de xeito que o navegador entenda que é un encabezado, que é un título dun capítulo, que é un parágrafo, que é unha cita, que é unha lista, etc. E para facelo simplemente escribiremos o texto tal e como estea na páxina que queremos reproducir, e indicaremos que parte do texto é cada cousa.

Imaxinemos que temos o seguinte texto:

Teño un can. Para que sente dígolle:
¡Siéntate!.
E sáltame enriba.

En texto simple quedaría:

Teño un can. Para que sente dígolle:
¡Siéntate!.
E sáltame enriba.

Pero iso non é o que queremos, así que hai que explicarlle como ten que facer ao navegador, pero non se pode utilizar nada máis que texto.

(empeza o texto)
(comeza un parágrafo)Teño un can. Para que sente dígolle:(remata o parágrafo)
(comeza outro parágrafo)(facer énfase)¡Siéntate!(deixar de facer énfase).(remata o segundo parágrafo)
(comeza o terceiro parágrafo)E sáltame (salientar)enriba(deixar de salientar).(remata o terceiro parágrafo)
(remata o texto)

En fin, no HTML faise exactamente isto que acabamos de ver. Pero como había que escoller unha forma que o navegador entendese mellor, e a eles non se lles dan moi ben as linguas (non probes a falar co navegador), optouse por crear un código que fose tan fácil para os navegadores como para as persoas que escribisen as páxinas para estes (deixa de falar co navegador, non te vai responder).

Se quixésemos crear unha páxina web que tivese o texto de antes, o seguinte sería o formato a utilizar:

<body>
  <p>Teño un can. Para que sente dígolle:</p>
  <p><em>¡Siéntate!</em>.</p>
  <p>E sáltame <strong>enriba</strong>.</p>
</body>

Este é o xeito de describir as cousas aos navegadores web[1]. Agora simplemente toca afondar en como representar todas as cousas posibles, e coñecer os límites da HTML á hora de representar ditas cousas. Eses límites poden expandirse máis adiante mediante o uso xunto á HTML douras tecnoloxías, que se irán mencionando no manual (nesta páxina faise referencia xa a tres delas).

Visto isto deberíase comprender perfectamente que os ficheiros HTML son ficheiros de texto simple que conteñen etiquetas de formato adicionais, é dicir, secuencias de caracteres que lles indican aos navegadores web que partes do texto son parágrafos, onde van os títulos, onde as táboas, o principio e final das filas e celas das táboas, etc. Ademais de texto, podemos inserir imaxes, sons, vídeos, etc. Unha das súas características máis salientables é a posibilidade de ligar unhas páxinas con outras a través de ligazóns.

Esta linguaxe pode lela un navegador web en modo gráfico, un en modo texto, un braille, un cliente de correo electrónico, ou mesmo un teléfono móbil.

Ademais, a sintaxe HTML pode mesturarse con linguaxes de programación (coma JavaScript ou PHP) para darlle vida e dinamismo ás páxinas web, e con CSS para colorar e aplicar deseños avanzados aos documentos HTML.

Aprendizaxe[editar]

A dificultade para a aprendizaxe da linguaxe HTML é pouca. É unha linguaxe moi sinxela, e fíxose máis sinxela co tempo grazas á delegación nas follas de estilo para o deseño ou o abandono dalgunhas técnicas. Por tanto, dominaremos completamente esta linguaxe sempre e cando acompañemos o coñecemento teórico con moita práctica.

A súa fácil aprendizaxe é, como dixemos, consecuencia da súa sinxeleza. A HTML serviranos para facer documentos sinxelos cos que expresar unha idea, dar unha información, etc. na internet. Para facer páxinas máis avanzadas necesitaremos aprender outras linguaxes, cada vez máis próximas á programación. Así e todo, con aprendermos HTML e CSS xa estamos ben servidos, ata que nos entre a curiosidade por ir máis alá na programación de páxinas web. Paso por paso. Agora o mellor será centrarse en aprender e dominar o HTML.

Estaría ben que creases un documento HTML, é dicir, que creases un ficheiro de texto sen formato e o gardases cun nome calquera, e cunha extensión html. Por exemplo: probas.html, prácticas.html, index.html, wikibooks.html, nonsemeocorrecomochamaraestedocumento.html[2], etc. Neste documento podes ir poñendo en práctica as novas técnicas que vaias aprendendo a medida que avances no libro. Para facelo, abondará con que o edites cun editor de texto simple e o abras ─para visualizalo─ cun navegador web (ou con varios), pero xa se falará diso máis adiante.

Estándares[editar]

Inicialmente a rede ideouse coma un espazo para a publicación de información estática, con obxectivos puramente divulgativos. Pero todos sabemos que a realidade da rede hoxe en día dista moito desta vella concepción, con contidos dinámicos, multimedia, etc. O W3C foi o encargado de ir engadindo diversas modificacións ao HTML, publicando distintos estándares.

Actualmente, o estándar en vigor é o número 4.01, que o está dende setembro do ano 2001. A versión 5.0 está a ser desenvolvida nestes momentos[3].

Notas[editar]

  1. En realidade faltan algunhas etiquetas.
  2. Non se recomenda o uso de nomes moi longos, son preferibles os curtos e concisos, que en poucos caracteres deixen claro o seu contido.
  3. Sitio web da W3C


HTML
← Volver a HTML 4 Introdución Seguir con Requisitos