Saltar ao contido

Administración do tempo/O uso do tempo

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
ADMINISTRACIÓN
DO TEMPO
Introdución
Tempo de calidade
Desaproveitando o tempo
Hábitos persoais
Causas da morosidade
O valor do tempo
O uso do tempo
Administración de actividades
Organizar actividades
Datas de seguimento
Actividades e obxectivos
Beneficios do planeamento
Pondo prioridades
Eficiencia na oficina
O "tempo morto"
Conclusións prácticas
Avaliación periódica

Principios prácticos[editar]

Para coñecer que cousa en particular pode facer un executivo, que verdadeira e rapidamente o faga máis efectivo, e que o faga lograr máis e disfrutar do que está facendo, é necesario saber en que se lle vai o tempo. ¡Non dependa da memoria, pois é traizoeira!.

Nós non podemos empregar o tempo pasado, pero si podemos examinar de forma obxectiva e realista como o manexamos. O resultado final da nosa análise non será unha técnica, ou unha serie de complicados formularios burocráticos que debamos seguir durante o resto dos nosos días. O resultado de examinar como gastamos o noso tempo debe ser un paso cara ó desenvolvemento dun sentido persoal do mesmo: en que se nos vai e en que debería írsenos.


1 Auto análise do uso do tempo[editar]

Para quen sinceramente se propón mellorar a administración do seu propio tempo, o primeiro paso consistirá en pescudar como o está empregando.

Neste punto pódese dividir a próxima semana en intervalos de quince ou trinta minutos, e ó final de cada hora se rexistra como se empregou esa hora.

Requírese autodisciplina para comenzar e seguir adiante, pero, ó facelo, pode darse conta incluso de que o descanso de 15 minutos para o café, usualmente se converte en 30.

Exercicio III[editar]

O tempo é un recurso único. Día a día, todos gozamos da mesma cantidade e debe gastarse a razón de 60 segundos por minuto.

Todos contamos con 168 horas á semana ¿Como usas as túas?

A continuación hai trece afirmacións sobre emprego do tempo. Encerra nun círculo a que corresponda a cada punto.

 1. Cada día dedico un tempo a planear o meu traballo.
  • 1) Case nunca 2) Ás veces 3) Frecuentemente 4) Case sempre
 2. Cada ano me fixo metas específicas e póñoas por escrito.
  • 1) Case nunca 2) Ás veces 3) Frecuentemente 4) Case sempre
 3. Diariamente fago unha lista de pendentes, xerarquízoos segundo a súa importancia e trato de desenvolvelos nesa orde.
  • 1) Case nunca 2) Ás veces 3) Frecuentemente 4) Case sempre
 4. Dedico o meu tempo a tarefas que son capaz de realizar, e non o dedico a cousas utópicas o improdutivas.
  • 1) Case nunca 2) Ás veces 3) Frecuentemente 4) Case sempre
 5. Levo unha axenda flexible para estar en condicións de actuar ante problemas, así como algo inesperado.
  • 1) Case nunca 2) Ás veces 3) Frecuentemente 4) Case sempre
 6. Delego satisfactoriamente boa parte das miñas actividades.
  • 1) Case nunca 2) Ás veces 3) Frecuentemente 4) Case sempre
 7. Trato de empregar unha soa vez a papelería que me chega, analizándoa de inmediato e decidindo sobre ela.
  • 1) Case nunca 2) Ás veces 3) Frecuentemente 4) Case sempre
 8. Teño unha estratexia deseñada para evitar as interrupcións.
  • 1) Case nunca 2) Ás veces 3) Frecuentemente 4) Case sempre
 9. Son capaz de dicir ”Non” cando se me require en cousas que interfiren co meu tempo destinado a asuntos pendentes.
  • 1) Case nunca 2) Ás veces 3) Frecuentemente 4) Case sempre
 10. En forma habitual practico a relaxación para reducir tensións.
  • 1) Case nunca 2) Ás veces 3) Frecuentemente 4) Case sempre
 11. Levo traballo a casa polas tardes ou as fins de semana.
  • 4) Case nunca 3) Ás veces 2) Frecuentemente 1) Case sempre
 12. Chego a pospoñer as cousas difíciles, aburridas o desagradables do meu traballo.
  • 4) Case nunca 3) Ás veces 2) Frecuentemente 1) Case sempre
 13. Sentes que tes un bo control sobre a forma en que utilizas o tempo.
  • 1) Case nunca 2) Ás veces 3) Frecuentemente 4) Case sempre

Puntuación[editar]

Suma os puntos obtidos nas respostas que marcaches, e o teu resultado será o seguinte:

Entre 13 e 28: Mal, debes preocuparte.
Entre 29 e 36: Ben, pero podes mellorar.
Entre 37 e 44: Moi ben.
Entre 45 e 52: Excelente, segue así.