Saltar ao contido

Adverbio/Negación, afirmación e dúbida

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
O ADVERBIO
O concepto
Perspectiva diacrónica
As fronteiras
Adverbialización
Clasificación
Negación, afirmación e

dúbida

Combinatoria
Diante miña
Bibliografía

Tradicionalmente víñase considerando adverbios ás párticulas que son obxecto do noso estudo. Actualmente, e tras profundar na función que desenvolven na frase e na cláusula e/ou oración, son consideradas modalidades do discurso.

Na “Gramática Galega” non se agrupan no mesmo apartado cós adverbios. Preséntanse baixo un epígrafe coa mesma denominación có presente. Pedro Carbonero Cano considéraos -lonxe da categoría adverbial- formuladores de afirmación, de negación ou dúbida.