Saltar ao contido

Adverbio/Perspectiva diacrónica

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Galilibro
O ADVERBIO
O concepto
Perspectiva diacrónica
As fronteiras
Adverbialización
Clasificación
Negación, afirmación e

dúbida

Combinatoria
Diante miña
Bibliografía

O latín clásico creaba adverbios derivándoos de adxectivos, mediante a terminación -E (MALUS ➣ MALE) e da terminación -ITER (FORTIS ➣ FORTITER), e mais polo emprego do neutro singular do adxectivo (MULTUM, FACILEM). Outros adverbios clásicos non derivaban dos adxectivos (ETIAM ‘aínda’, JAM ‘xa’, SEMPER ‘sempre’, SEMEL ‘unha vez’, etc).

No galego-portugués o único procedemento para a formación de adverbios e a terminación en -mente. Hai que ter en conta o emprego do -s adverbial que se estendeu analoxicamente, mais unicamente ás formas antes, mentres, xalundes, quixais, a rentes, quizabes. Na actualidade rexístrase popularmente en formas como ontes, soamentes.