Saltar ao contido

Termodinámica/1ª lei/Entalpía

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

No intento de estudar o máis simplemente posíbel as variacións de enerxía dun sistema, mantemos un maximo de parámetros constantes. Por exemplo, execútanse medicións con volume ou con temperatura constantes. Como todos os sistemas en contacto coa atmosfera son evidentemente mantidos a presión constante, os estudos isóbaros son de interese práctico importante.

Transformacións executadas a volume constante :

o que liga un parámetro mensurábel, , a mudanza de enerxía do sistema ‘‘‘E ‘‘‘. Ao contrario de ‘‘‘Q ‘‘‘, ‘‘‘QV‘‘‘ é unha función de estado.

Transformacións executadas a presión constante :

Defínese unha nova función, ‘‘‘ H ‘‘‘, chamada entalpía por:

‘‘‘H ‘‘‘ é unha función de estado, visto que é unha combinación lineal de funcións de estado. O seu diferencial total é entón exacto.

Entón para calquera transformación a presión constante :

onde é un parámetro mensurábel. é unha función de estado.

Unha transformación calquera acompañada dunha mudanza de presión provoca xeralmente unha mudanza da entalpía do sistema, mais, neste caso, ‘‘‘H ‘‘‘ non é igual á enerxía trocada entre o sistema e o seu medio ambiente

1. Ecuacións de estado dos gases: 1.1 Ecuación de estado dos gases perfectos / 1.2. Gases reais / 1.3. Ecuación de estado de Van der Waals / 1.4. Estados correspondentes / 1.5. Outras ecuacións de estado
2. Primeira lei da termodinámica: 2.1. Primeira lei / 2.2. Expresión cuantitativa do traballo de expansión / 2.3. Entalpía / 2.4. Capacidade calorífica / 2.5. Aplicación aos gases perfectos / 2.6. Termoquímica / 2.7. Traballo, calor e metabolismo - Aplicación aos seres vivos
3. Entropía: 3.1. Elementos de termodinámica estatística / 3.2. Segunda lei da termodinámica / 3.3. Variación da entropía durante procesos reversíbeis / 3.4. Evolución térmica espontánea / 3.5. Variación de entropía durante procesos irreversiveis / 3.6. Variación de entropía dos gases perfectos-Ciclo de Carnot
4. Relacións fundamentais da termodinámica: 4.1. As relacións fundamentais / 4.2. Variación da enerxía libre coa temperatura.Relación de Gibbs-Helmhotz / 4.3. Variación isoterma da enerxía co volume.Presión interna / 4.4. Relación entre Cp e Cv / 4.5. Variación de entropía e de enerxía dun gas de Van der Waals / 4.6. Efecto da presión sobre a entalpía / 4.7. Enerxía libre e traballo máximo
5. Equilibrio de fases dun corpo puro: 5.1. Variación da enerxía libre coa temperatura e a presión / 5.2. Presión de vapor / 5.3. Ecuación de Clapeyron / 5.4. Diagrama de fases dun corpo puro