Termodinámica/Ecuación de estado dos gases

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Ecuación de estado dos gases[editar]

Este capítulo dedícase ao estudo das relacións entre os parámetros que determinan o estado dun gas. Estes parámetros son a presión P, o volume V e a temperatura T . A relación que combina estes parámetros chámase ecuación de estado. Establécese a partir dun modelo do estado gasoso -a teoría cinética dos gases- ou aínda, a partir de observacións empíricas como as leis de Avogadro , a lei de Boyle e a lei de Charles, cuxas combinacións levan á ecuación de estado dos gases perfectos .


  1. Ecuación de estado dos gases perfectos
  2. Gases reais
  3. Ecuación de estado de Van der Waals
  4. Estados correspondentes
  5. Outras ecuacións de estado


1. Ecuacións de estado dos gases: 1.1 Ecuación de estado dos gases perfectos / 1.2. Gases reais / 1.3. Ecuación de estado de Van der Waals / 1.4. Estados correspondentes / 1.5. Outras ecuacións de estado
2. Primeira lei da termodinámica: 2.1. Primeira lei / 2.2. Expresión cuantitativa do traballo de expansión / 2.3. Entalpía / 2.4. Capacidade calorífica / 2.5. Aplicación aos gases perfectos / 2.6. Termoquímica / 2.7. Traballo, calor e metabolismo - Aplicación aos seres vivos
3. Entropía: 3.1. Elementos de termodinámica estatística / 3.2. Segunda lei da termodinámica / 3.3. Variación da entropía durante procesos reversíbeis / 3.4. Evolución térmica espontánea / 3.5. Variación de entropía durante procesos irreversiveis / 3.6. Variación de entropía dos gases perfectos-Ciclo de Carnot
4. Relacións fundamentais da termodinámica: 4.1. As relacións fundamentais / 4.2. Variación da enerxía libre coa temperatura.Relación de Gibbs-Helmhotz / 4.3. Variación isoterma da enerxía co volume.Presión interna / 4.4. Relación entre Cp e Cv / 4.5. Variación de entropía e de enerxía dun gas de Van der Waals / 4.6. Efecto da presión sobre a entalpía / 4.7. Enerxía libre e traballo máximo
5. Equilibrio de fases dun corpo puro: 5.1. Variación da enerxía libre coa temperatura e a presión / 5.2. Presión de vapor / 5.3. Ecuación de Clapeyron / 5.4. Diagrama de fases dun corpo puro