Termodinámica/Entropía

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

A primeira lei da termodinámica resume as observacións sobre a enerxía. Podemos prever que a enerxía total é mantida durante calquera transformación. Esta lei, en cambio, non permite prever o sentido espontáneo de evolución dun sistema. Numerosas reacións químicas espontáneas ocorren xunto cunha mudanza de enerxía negativo. Evidentemente, a primeira lei da termodinámica respéctase pois a perda de enerxía do medio reacional (o sistema) é exactamente compensada pola ganancia de enerxía (en xeral calor) do mundo externo (medio ambiente).

Estas reacións chámanse exotérmicas xa que "emiten" calor. O sinal de , así a todo, non é un criterio para prever o sentido espontáneo dun proceso: numeras transformacións acontecen espontaneamente a pesar de seren

  • endotérmicas (por exemplo a vaporización dun líquido na súa temperatura de ebulición, onde 0 e cando o medio ambiente fornece enerxía ao sistema)
  • ou aínda sen mudanza de enerxía (por exemplo, a mestura de dous gases perfectos)
  1. Elementos de termodinámica estatística
  2. Segunda lei da termodinámica
  3. Variación da entropía durante procesos reversíbeis
  4. Evolución térmica espontánea
  5. Variación de entropía durante procesos irreversiveis
  6. Variación de entropía dos gases perfectos-Ciclo de Carnot
1. Ecuacións de estado dos gases: 1.1 Ecuación de estado dos gases perfectos / 1.2. Gases reais / 1.3. Ecuación de estado de Van der Waals / 1.4. Estados correspondentes / 1.5. Outras ecuacións de estado
2. Primeira lei da termodinámica: 2.1. Primeira lei / 2.2. Expresión cuantitativa do traballo de expansión / 2.3. Entalpía / 2.4. Capacidade calorífica / 2.5. Aplicación aos gases perfectos / 2.6. Termoquímica / 2.7. Traballo, calor e metabolismo - Aplicación aos seres vivos
3. Entropía: 3.1. Elementos de termodinámica estatística / 3.2. Segunda lei da termodinámica / 3.3. Variación da entropía durante procesos reversíbeis / 3.4. Evolución térmica espontánea / 3.5. Variación de entropía durante procesos irreversiveis / 3.6. Variación de entropía dos gases perfectos-Ciclo de Carnot
4. Relacións fundamentais da termodinámica: 4.1. As relacións fundamentais / 4.2. Variación da enerxía libre coa temperatura.Relación de Gibbs-Helmhotz / 4.3. Variación isoterma da enerxía co volume.Presión interna / 4.4. Relación entre Cp e Cv / 4.5. Variación de entropía e de enerxía dun gas de Van der Waals / 4.6. Efecto da presión sobre a entalpía / 4.7. Enerxía libre e traballo máximo
5. Equilibrio de fases dun corpo puro: 5.1. Variación da enerxía libre coa temperatura e a presión / 5.2. Presión de vapor / 5.3. Ecuación de Clapeyron / 5.4. Diagrama de fases dun corpo puro