Saltar ao contido

Usuario:Sobreira

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Navegar[editar]

E gl en fr de it an nl pt mwl es
D gl en fr de it an nl pt mwl es
F gl en mwl
L gl mwl
  • en (1 - 2 - 3); es: (1 - 2 - 3)

Euskara - indB - indG

ICE[editar]


Principais[editar]

GALEGO

OUTRAS LINGUAS

GRAMÁTICA

TEXTO E LITERATURA

CIENCIAS E TÉCNICAS

OUTROS

ler e axudar[editar]

charlas[editar]

Charlas sobre os proxectos WikiMedia

orde e organización[editar]

Falta corrixir 05-1 e 07-1 > 05-0 e 07-0

euskara galego categoría gramatical
_ _ 01-2t
hau este, esta (relacionado con aquí, acá, acó) demostrativo singular
hori ese, esa (relacionado con alí, alá, aló) demostrativo singular
hura aquel, aquela (relacionado con acolá) demostrativo singular
_ _ 01-3t
neska filla [a] substantivo feminino
gizona rapaz [o] substantivo masculino
_ _ 01-4
ni eu pronome persoal
zu ti pronome persoal
hura el/ela pronome persoal
gu nós pronome persoal
zuek vós pronome persoal
haiek eles/elas pronome persoal
_ _ 01-5
naiz [ni] son [eu] verbo conxugado
zara [zu] es [ti] verbo conxugado
da [hura] é [el/ela] verbo conxugado
gara [gu] somos [nós] verbo conxugado
zarete [zuek] sodes [vós] verbo conxugado
dira [haiek] son [eles/elas] verbo conxugado
_ _ 02-1bt
nor? quen? pronome interrogativo
zer? que? pronome interrogativo
nun? onde? pronome interrogativo
_ _ 02-1ct
bainan pero, mais conxunción
orduan polo tanto conxunción
eta e conxunción
beti sempre adverbio
hemen aquí adverbio
_ _ 02-2t
mendi montaña substantivo feminino
_ _ 03-1t
unibertsitate universidade substantivo feminino
_ _ 03-1bt
alkia cadeira substantivo feminino
gela clase substantivo feminino
_ _ 03-2t
hauek estes, estas demostrativo plural
horiek eses, esas demostrativo plural
haiek aqueles, aquelas demostrativo plural
_ _ 03-3t
tipi pequeno adxectivo
handi grande adxectivo
_ _ 04-1
egunak días [os] substantivo masculino plural
astelehena luns substantivo masculino
asteartea martes substantivo masculino
asteazkena mércores substantivo masculino
osteguna xoves substantivo masculino
ostirala venres substantivo masculino
larunbata sábado substantivo masculino
igandea domingo substantivo masculino
_ _ 04-2t
urtarrila xaneiro substantivo masculino
otsaila febreiro substantivo masculino
martxoa marzo substantivo masculino
apirila abril substantivo masculino
maiatza maio substantivo masculino
ekaina xuño substantivo masculino
uztaila xullo substantivo masculino
agorrila agosto substantivo masculino
iraila setembro substantivo masculino
urria outubro substantivo masculino
azaroa novembro substantivo masculino
abendua decembro substantivo masculino
_ _ 04-3
bat un, unha numeral cardinal
bi dous, dúas numeral cardinal
hiru tres numeral cardinal
lau catro numeral cardinal
_ _ 05-1t1
bost cinco numeral cardinal
sei seis numeral cardinal
zazpi sete numeral cardinal
zortzi oito numeral cardinal
bederatzi nove numeral cardinal
hamar dez numeral cardinal
hamaika once numeral cardinal
hamabi doce numeral cardinal
hamahiru trece numeral cardinal
hamalau catorce numeral cardinal
hamabost quince numeral cardinal
hamasei dezaseis numeral cardinal
hamazazpi dezasete numeral cardinal
hemezortzi dezaoito numeral cardinal
hemeretzi dezanove numeral cardinal
hogei vinte numeral cardinal
_ _ 05-1t2
hamar dez numeral cardinal
hogei vinte numeral cardinal
hogei ta hamar trinta numeral cardinal
berrogei corenta numeral cardinal
berrogei ta hamar cincuenta numeral cardinal
hirurogei sesenta numeral cardinal
hirurogei ta hamar setenta numeral cardinal
laurogei oitenta numeral cardinal
laurogei ta hamar noventa numeral cardinal
ehun cen numeral cardinal
berrehun douscentos, duascentas numeral cardinal
hirurehun trescentos, trescentas numeral cardinal
laurehun catrocentos, catrocentas numeral cardinal
bostehun cincocentos, cincocentas numeral cardinal
bostehun quiñentos, quiñentas numeral cardinal
seirehun seiscentos, seiscentas numeral cardinal
zazpirehun setecentos, setecentas numeral cardinal
zortzirehun oitocentos, oitocentas numeral cardinal
bederatzirehun novecentos, novecentas numeral cardinal
mila mil numeral cardinal
_ _ 06-3t
tenorea hora substantivo feminino
goiz mañá (parte do día) substantivo feminino
goizeko da mañá locución adxectiva
arratsalde serán substantivo masculino
arratsaldeko do serán locución adxectiva
gau noite substantivo feminino
eguerdi mediodía substantivo masculino
gauerdi medianoite substantivo feminino
Zer ordu da? Que hora é? oración
_ _ 07-1t1
laurden cuarto numeral partitivo
erdi media numeral partitivo
_ _ 07-1t2
guti [posposición] menos preposición
_ _ 07-2t
nire meu [o], a miña, os meus, as miñas posesivo
zure teu [o], a túa, os teus, as túas posesivo
haren seu [o], a súa, os seus, as súas (del) posesivo
bere seu [o], a súa, os seus, as súas (del, do propio suxeito) posesivo
_ _ 08-0
gure noso [o], a nosa, os nosos, as nosas posesivo
zuen voso [o], a vosa, os vosos, as vosas posesivo
haien seu [o], a súa, os seus, as súas (deles) posesivo
beren seu [o], a súa, os seus, as súas (deles, do propio suxeito) posesivo
_ _ 08-3
burua cabeza [a] substantivo feminino
belahirriak orellas [as] substantivo feminino plural
begiak ollos [os] substantivo masculino plural
ileak cabelos [os] substantivo masculino plural
sudurra nariz [o] substantivo masculino
ahora boca [a] substantivo feminino
eskuak mans [as] substantivo feminino plural
ezker esquerda [a] substantivo feminino
eskuina dereita [a] substantivo feminino
zangoak pernas [as] substantivo feminino plural
oinak pés [os] substantivo masculino plural
besoa brazos [os] substantivo masculino plural
ukondoa cóbado [o] substantivo masculino
ukarai pulso [o] (onde se pon o reloxo de pulseira) substantivo masculino
belaunak xeonllos [os] substantivo masculino plural
_ _ 09-1
ama nai, madre substantivo feminino
aita pai, padre substantivo masculino
aitamak pais [os] substantivo masculino plural
gurasoak pais [os] substantivo masculino plural
anaia irmán substantivo masculino
arreba irmá substantivo feminino
ahizpa irmá (dunha rapaza) substantivo feminino
osaba, otto tío substantivo masculino
izeba tía substantivo feminino
amatxi avoa substantivo feminino
aitatxi avó substantivo masculino
kusiak curmáns [os] substantivo masculino plural
alaba filla substantivo feminino
seme fillo substantivo masculino
semetipi neto substantivo masculino
alabatipi neta substantivo feminino
_ _ 17-1t
irakurgaia lectura (o que se le) substantivo feminino
lagun amigo; amiga substantivo e adxectivo
zahar vello (de hai tempo) adxectivo
nahiko de abondo /
suficiente /
bastante /
ben /
moi /
abondo
adverbio /
adverbio (e adxectivo invariable) /
adverbio (e adxectivo invariable) /
adverbio /
adverbio /
adverbio
diferente diferente adxectivo invariable
indar forza substantivo feminino
ordea porén /
pola contra /
polo contrario /
por outro lado /
por outra banda /
en cambio
conector:
locución adverbial
ou conxuntiva
gutxi pouco; pouca adxectivo e adverbio
berriz porén /
pola contra /
polo contrario /
por outro lado /
por outra banda /
en cambio
conector:
locución adverbial
ou conxuntiva
luze longo; longa adxectivo e adverbio
serio serio; seria adxectivo
lotsagabea sarillo /
desvergoñado; desvergoñada /
desvergonzado; desvergonzada /
descarado; descarada /
insolente
substantivo masculino
adxectivo e substantivo /
adxectivo e substantivo /
adxectivo e substantivo /
adxectivo invariable e substantivo
erre fumar verbo
nahi ukan querer verbo (modal)
tabako tabaco substantivo masculino
zigarro pito (de tabaco) /
cigarro
substantivo masculino
galdetu preguntar /
pedir
verbo
ere tamén adverbio
esan dicir verbo
hor adverbio
erosi mercar /
comprar
verbo
diru diñeiro /
cartos
substantivo masculino /
substantivo masculino plural
ezin ukan non poder locución verbal
haserre enfadado; enfadada /
anoxado; anoxada /
furioso; furiosa
adxectivo
bakarrik só ("sen compaña" e "únicamente") adverbio
pakete paquete substantivo masculino
gehiago máis adverbio
balio ukan valer verbo
erantzun responder verbo
beste[a(k)] outro [o] adxectivo (e substantivo)
jenio carácter /
xenio
substantivo masculino
txar mao; má /
malo; mala /
malvado; malvada
adxectivo
honela así adverbio
tori toma exclamación verbal conxugada
bada pois /
entón ("xa que logo")
adverbio
agertu aparecer verbo
tabako-denda estanco substantivo masculino
honek du aurpegia! que espabilado! ["aurpegia" = cara] interxección
berriz de novo /
outra vez
locución adverbial
orain agora adverbio
oso moi adverbio
sua fogo /
lume
substantivo masculino
benetan de verdade locución adverbial
gogora pensar verbo
_ _ 18-2t
Txano Gorritxo Carrapuchiño Vermello nome propio
egun batez un día locución substantiva
urtebetetze aniversario (do nacemento) substantivo masculino
opari agasallo substantivo masculino
batzu varios; varias adxectivo
otarre cesto substantivo masculino
arroltza ovo substantivo masculino
sagar mazá substantivo feminino
pastel torta substantivo feminino
gozo doce adxectivo
sartu ukan meter verbo
zuzen-zuzen dereito /
dereitiño ("sen desviarse")
adverbio
bidenabar durante o camiño locución adverbial
gabe sen preposición
horrela así adverbio
bide camiño substantivo masculino
lili flor substantivo feminino
pentsatu pensar verbo
polita bonito; bonita adxectivo
pozik contento; contenta adxectivo
bildu recoller verbo
otso lobo substantivo masculino
egertu aparecer verbo
biziki moi adverbio
gaixto mao; má /
malo; mala /
malvado; malvada
adxectivo
hantxe aquí [mesmiño] adverbio
oihan bosque substantivo masculino
sartu izan entrar [en] /
meterse [en]
verbo
_ _ 19-1t
korrika correr verbo
hasi comezar verbo
iritsi chegar verbo
ohe cama substantivo feminino
jo petar verbo
barne interior adxectivo invariable
ideki abrir verbo
gaixo pobre adxectivo invariable
ondoren entón / despois / logo adverbio
arropak vestidos /
vestimentas /
roupas
substantivo plural:
masculino /
feminino /
feminino
jantzi meter verbo
dela uste du cre que é locución verbal
hobeki mellor adxectivo invariable (grao comparativo)

Falta

  • pór suxeitos
  • cambiar a posesivos
  • capítulo seguinte
  • explicar orde por alfabetización
  • explicar columna de categoría gramatical

Atallos[editar]

En negriña os non especificados no índice orixinal

Partes para temas[editar]

INTRODUCIÓN


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte00
Introdución

TEMA 01


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte01-1
Pronuncia

TEMA 02


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte01-3
Artigo definido

TEMA 03


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte01-2
Demostrativos en singular
Modelo:Euskara/parte03-2
Demostrativos plurais

TEMA 04


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte02-1b
[Pronomes interrogativos (0)]
Modelo:Euskara/parte07-2
Pronomes persoais (1)
Modelo:Euskara/parte08-0
[Pronomes persoais (2)]
Modelo:Euskara/parte08-1
Pronomes interrogativos
Modelo:Euskara/parte14-3
Facer preguntas

TEMA 05


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte02-2
Preposición "en" (1)
Modelo:Euskara/parte03-0
[Preposición "en" (2)]
Modelo:Euskara/parte03-1
Preposición "de"
Modelo:Euskara/parte06-1
Preposición "con"
Modelo:Euskara/parte09-2
Partitivo
Modelo:Euskara/parte06-2
Xenitivo-partitivo

TEMA 06


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte16-2
Destino
Modelo:Euskara/parte14-2
Dirección e procedencia

TEMA 07


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte01-4
Verbo "ser/estar" (1): "ser" (1)
Modelo:Euskara/parte02-1a
Verbo "ser/estar" (2): "ser" (2)
Modelo:Euskara/parte16-1
Verbo "ser/estar" (3): "estar"
Modelo:Euskara/parte09-3
O verbo "haber/ter" (1)
Modelo:Euskara/parte10-0
O verbo "haber/ter" (2)

TEMA 08


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte10-1
Os verbos en vasco (1)
Modelo:Euskara/parte11-0
[Os verbos en vasco (2)]
Modelo:Euskara/parte13-1
Algúns verbos importantes

TEMA 09


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte11-1
Verbo en pasado
Modelo:Euskara/parte11-2
Verbo en presente
Modelo:Euskara/parte12-1
Verbo en futuro

TEMA 10


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte15-1
Formas perifrásticas (analíticas ou compostas) e sintéticas (simples)
Modelo:Euskara/parte15-2
Exemplos de formas sintéticas usadas habitualmente

TEMA 11


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte12-2
Nominalización
Modelo:Euskara/parte18-1
Finalidade: expresar "para" + infinitivo

TEMA 12


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte08-2
Fórmulas de cortesía
Modelo:Euskara/parte14-1
Fórmulas de cortesía (2)

TEMA 13


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte04-3
Números
Modelo:Euskara/parte05-1
Números (2)
Modelo:Euskara/parte01-2b
[Vocabulario (1)]
Modelo:Euskara/parte02-1c
[Vocabulario (2)]
Modelo:Euskara/parte03-1b
[Vocabulario (3)]
Modelo:Euskara/parte03-3
Adxectivos (1)
Modelo:Euskara/parte04-0
[Adxectivos (2)]

TEMA 14


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte06-3
Hora
Modelo:Euskara/parte07-1
A hora (2)
Modelo:Euskara/parte04-1
Días
Modelo:Euskara/parte04-2
Meses
Modelo:Euskara/parte05-2
Datas (1)
Modelo:Euskara/parte06-0
[Datas (2)]

TEMA 15


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte08-3
Partes do corpo
Modelo:Euskara/parte09-1
A familia

TEMA 16


Modelo:EuskaraG

Modelo:Euskara/parte17-1
Primeiro texto
Modelo:Euskara/parte17-1b
[Tradución do primeiro texto]
Modelo:Euskara/parte18-2
Segundo texto: Carrapuchiña vermella (1)
Modelo:Euskara/parte18-2b
[Tradución do segundo texto: Carrapuchiña vermella (1)]
Modelo:Euskara/parte19-1
Segundo texto (2)
Modelo:Euskara/parte19-1b
[Tradución do segundo texto: Carrapuchiña vermella (2)]
Modelo:Euskara/parte19-1c
[Despedida]